Let op! Racesquare en The Official Formula 1 Racing Centre zijn samengegaan!

Wij bieden bezoekers hierdoor in al onze vestigingen dezelfde unieke race experience.

The Official F1 Racing Centre heet vanaf nu Racesquare Utrecht. Ga de strijd aan en boek hier jouw race in Utrecht of een van onze andere vestigingen.

Racesquare Huisregels

RACESQUARE HUISREGLEMENT

HUISREGLEMENT BIJ HET BEZOEKEN VAN LOCATIES VAN RACESQUARE HOLDING BV, HIERNA TE NOEMEN RACESQUARE.

 1. Alle bezoekers van Racesquare zijn gehouden, ongeacht of zij aan het spel deelnemen of niet, de voorschriften van dit huisreglement na te leven.
 2. Alle bezoekers zijn altijd gehouden de aanwijzingen op te volgen die door de medewerkers van Racesquare worden gegeven.
 3. Racesquare ontzegt de toegang tot het center aan personen die naar oordelen van Racesquare inbreuk hebben gepleegd op naleving van de huisregels of eerder een entreeverbod opgelegd hebben gekregen.
 4. Racesquare houdt zich te allen tijde het recht voor om personen c.q. groepen die overlast veroorzaken de toegang te weigeren.
 5. Het bezoeken van Racesquare geschiedt geheel op eigen risico. Racesquare is niet verantwoordelijk voor de schade die een bezoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van het deelnemen aan een activiteit of het aanwezig zijn op een van onze locaties.
 6. Racesquare is toegankelijk voor alle leeftijden, echter kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor minderjarige bezoekers, deze dienen dan ook te worden begeleid door een volwassen persoon.
 7. We hanteren een minimale lengte van 145 cm voor optimaal gebruik van de race sims.
 8. Het dragen van schoeisel in het horecaplein is verplicht.
 9. Functioneert een simulator niet naar behoren, dan dient er altijd een medewerker te worden ingeschakeld.
 10. Onze locatie is voorzien van een stil alarm, direct in verbinding staande met de politie.
 11. Betalingen bij Racesquare geschieden alleen via pin. Wij accepteren geen contant geld.
 12. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van Racesquare aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen staande te houden en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.
 13. Bij vernieling/diefstal/orde verstoring/seksuele intimidatie doen wij altijd aangifte bij de politie.
 14. Bij de inrichting van het racing center en de daarbij horende ruimten, worden er door Racesquare maatregelen getroffen teneinde de veiligheid van bezoekers en personeel te bevorderen.
 15. Wij attenderen u op ons 24/7 cameratoezicht. Beelden worden opgenomen en indien noodzakelijk gebruikt als bewijsmateriaal. Bij het betreden van deze locatie geeft u hiervoor toestemming.
 16. Racesquare verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onze privacy policy kan je vinden op racesquare.com.
 17. Gezichtsbedekking of accessoires en hoofdeksels zijn, omwille van de veiligheid, niet toegestaan.
 18. Het is niet toegestaan om binnen onze locatie te roken en/of eigen drank en/of etenswaren te nuttigen.
 19. Bezit van, het gebruik van en de handel in drugs en steek- of vuurwapens is verboden.
 20. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen.
 21. Het maken van gedetailleerde foto-, video- of geluidsopnamen van de race simulatoren is zonder toestemming van Racesquare niet toegestaan.
 22. Het maken algemene foto-, video- of geluidsopnamen van eigen spel of groep van deelnemers is enkel toegestaan voor eigen gebruik, bij het delen op Social Media dient de privacy van andere aanwezigen gerespecteerd te worden.
 23. Het maken van foto-, video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van Racesquare is niet toegestaan.
 24. Modificeren van soft- en/of hardware zonder toestemming van Racesquare is niet toegestaan.
 25. Racesquare maakt onderscheid tussen opzettelijke schade en onbedoelde schade. Opzettelijke schade kan verhaald worden op de gebruiker. Hierbij verhalen we 100% van de schade op de veroorzaker.
 26. Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 27. Personen onder invloed van drank en/of drugs kan de toegang worden ontzegd of dienen op verzoek van het personeel Racesquare te verlaten.
 28. Racesquare maakt foto en video opnames voor eigen Social Media en overige online of offline promotie. Je gaat akkoord bij boeking, bij bezwaar dient bezoeker dit te melden bij het personeel.
 29. Racesquare behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Racesquare te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.